Tại sao nói niết bàn tốt cho con cái


Cha mẹ để vàng bạc chắc gì chúng hưởng được, để sách chắc gì chúng đọc, để âm đức chắc chắn chúng nhận được

Bố mẹ nên hạn chế mua các loại đồ chơi, quần áo cho các bé. Phước báu của mỗi người đều phải vất vả tu hành mà có được. Lúc còn nhỏ tuổi thì các cháu đều đang dùng cái phước báu từ những đời trước tu được. Mỗi một món đồ chơi, quần áo đều được tính vào kho phước của các cháu. Các cháu được mua càng nhiều đồ chơi, quần áo, ăn uống xa hoa… thì phước báu ngày càng cạn dần. Một khi phước báu hết thì các cháu sẽ phải chịu khổ. ..

Trong cuộc sống chúng ta có thể quan sát thấy điều này rất rõ. Có một số cháu khi còn nhỏ thì thông minh, đẹp, ngoan nhưng lớn lên thì học hành chẳng ra gì, dần dần người khác nhìn chẳng có cảm tình, học hành thì sa sút, thậm chí có khi bỏ học giữa chừng… đây đều là dấu hiệu của việc phước báu sắp hết, hoặc đã hết...

Các bậc làm cha làm mẹ nên chú ý điều này. Thay vì mua nhiều đồ chơi, quần áo, ăn uống quá mức thì nên dùng một phần tiền này để đi phóng sinh, ấn tống Kinh điển, hay bố thí… thay các cháu làm phước. Nếu được như vậy thì phước báu của các cháu sẽ càng ngày càng lớn hơn. Công danh sự nghiệp, cuộc sống đều thuận lợi hơn cho các cháu về sau.