Hộ pháp Palden Lhamo là vị nào trong Mật Tông Kim Cang Thừa


Hộ pháp Palden Lhamo là nữ hộ pháp duy nhất trong việc bảo vệ chánh pháp, thế nên tương truyền rằng những thứ vũ khí của ngài vốn là được các thần khác trao tặng.

Là nữ hộ pháp duy nhất trong việc bảo vệ chánh pháp, thế nên tương truyền rằng những thứ vũ khí của ngài vốn là được các thần khác trao tặng. Hevajra tặng cho ngài hai hạt xúc xắc để định đoạt sinh mạng của con người, Brahma tặng ngài chiếc quạt làm bằng lông công, từ Vishnu ngài được tặng hai chiếc đèn sáng rực. Một chiếc thì được ngài cài trên đỉnh đầu, chiếc còn lại được ngài đeo vào ngang eo.

Kubera, Thần Tài Bảo, đã cho ngài một con sư tử và được ngài đeo ở tai phải. Nanda, Thần rắn, đã ban cho ngài một con rắn và được đeo ở tai trái của ngài. Từ Vajrapani (Kim Cang Thủ) ngài nhận một chiếc búa sấm sét. Những vị thần khác ban tặng ngài một con la, được bao bọc bởi bộ da của quỷ Dạ Xoa, và có những con rắn độc quấn quanh bụng. Người ta hay thấy ngài cưỡi con la này đi du hành khắp muôn phương.

~ Nguồn: Bát Đại Hộ Pháp Của Phật Giáo Tây Tạng