Tại sao nói hưởng phước trong Nhân Gian là chuyện nguy hiểm nhất

Con người hể hưởng phước, hưởng thụ sẽ quen đi cách tu tập để gia tăng thiện căn. Dễ bị Tham Sân Si lôi kéo và che mờ cái quy luật vốn có là có Tu thì mới Thành

Câu Phật hiệu phải như thế nào thì mới đắc lực? Phải niệm đến khi cái tâm thanh tịnh của chính mình hiện ra, Phật hiệu mới đắc lực. Tuy chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật, nhưng tâm chẳng thanh tịnh là không được rồi! Niệm Phật như vậy quả báo là phước báo nhân thiên hữu lậu, chẳng thể vãng sanh.

Hưởng phước trong nhân gian là một chuyện nguy hiểm nhất, vì sao? Hễ hưởng phước thường bị mê hoặc, chẳng còn chịu tiếp tục nỗ lực tu, hưởng hết phước báo, nghiệp chướng hiện tiền, phải đọa trong tam ác đạo. Phật môn thường gọi điều này là “tam thế oán”, nghĩa là đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Lúc hưởng phước sẽ tạo tội nghiệp; vì thế, phước chẳng còn nữa, tội nghiệp hiện tiền, nhất định đọa lạc.

Do vậy, chúng ta phải biết niệm Phật như thế nào, công phu niệm Phật ở nơi khởi tâm động niệm. Ý niệm vừa dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành Phật hiệu, quyết định chẳng để ý niệm tiếp tục tăng trưởng. Không chỉ ác niệm chớ nên tiếp tục tăng trưởng, mà thiện niệm cũng chớ nên, vì sao? Ác niệm tiếp tục tăng trưởng, quả báo nhất định là trong tam đồ, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

Tâm sân hận nặng nề, tâm ganh ghét nặng nề, nhất định đọa địa ngục, bản thân chúng ta phải giác ngộ điều này. Tương lai chúng ta sẽ đi về đâu, chính mình hiểu rõ ràng, minh bạch! Tâm keo tham nặng nề, đời sau là ngạ quỷ đạo. Tà chánh, thị phi, thiện ác chẳng rõ, đời sau là súc sanh đạo, ngu si mà! Không chỉ ý niệm tam ác đạo dấy lên, chúng ta phải cảnh giác, ngay lập tức đổi thành A Di Đà Phật, mà ý niệm tam thiện đạo dấy lên, chúng ta cũng không cần, vì sao? Tam thiện đạo là thọ sanh trong nhân thiên, vẫn chẳng thể thoát khỏi tam giới, liễu sanh tử. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, cầu sanh thế giới Cực Lạc, đó là đúng.

PS TỊNH

[Câu chuyện nhân quả] 6 lần xuông Địa Ngục vì tà dâm?

Bạn có tin rằng tồn tại một cõi - đầy bí ẩn và sự khủng khiếp, được gọi bằng một cái tên mà khi chỉ nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình : ĐỊA NGỤC ?

Kinh phật thuyết: khước ôn hoàng thần chú

Bài chú được lưu truyền và hướng dẫn những g ai có đủ niềm tin sẽ tránh điocwj các dịch bệnh

[Câu chuyện nhân quả] Các bạn cứ tin cháy nhà sẽ lồi mặt Chuột!

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện này, muốn gửi đến các bạn: Có một con chuột bị mèo đuổi, vô tình chui vào trong tượng Phật trên chùa và làm tổ ở đó...

Tại sao Đức Phật lại nói Thân người khó được, Phật pháp khó nghe?

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Ở đây đức Phật ý nói thân tương lai, chứ không phải thân hiện tại. Nếu sau này chúng ta chết đi, liệu có được tái sinh trở lại làm người hay không? Đó là sự thắc mắc của một số người, chúng ta cần phải quán chiếu, suy nghiệm để tìm ra nguyên nhân.

Tại sao nói niết bàn tốt cho con cái

Cha mẹ để vàng bạc chắc gì chúng hưởng được, để sách chắc gì chúng đọc, để âm đức chắc chắn chúng nhận được

Tập buông bỏ để cuộc sống tốt đẹp hơn

Trong cuộc sống, rất nhiều khi buông bỏ là một dạng giải thoát, là sự lựa chọn của tâm thái, là sự thức tỉnh của tâm hồn, một lối sống trí tuệ. Vậy chúng ta cần buông những gì?

[Câu chuyện nhân quả] Sống lại nhờ Kinh Địa Tang

Tôi tên Thu Hương, là một Phật tử ở DakLak (thôn 14 xã Eadar, huyện Eakar, Daklak), hôm nay xin được tâm sự với mọi người về sự linh ứng vi diệu của Kinh Địa Tạng mà bản thân tôi từng được trải nghiệm.