Nghỉ thức niệm phật như thế nào?


Cùng tìm hiểu nghĩ thức niệm phật như thế nào nhé

 

1. ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Bởi thân khẩu ý phát sinh ra

Hết thảy con nay nguyện sám hối. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh dắt dìu đại chúng, hết thảy không ngại.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát lòng bồ đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh cõi Cực Lạc.

________________________________________

🕉 CHƯƠNG TRÌNH TẶNG  KINH - SÁCH: 

I. KINH 

1.1. Kinh Địa Tạng

1.2. Kinh Vô Lượng Thọ

1.3. Kinh Dược Sư

1.4. Kinh Phổ Môn

1.5. Kinh Phổ Hiền

1.6. Kinh A Di Đà

1.7. Kinh Vu Lan - Báo Hiếu 

1.8. Kinh Trường Thọ Diệt Tội

1.9. Nghi thức trì Chú Đại Bi và Thập chú

II. SÁCH

2.1.  CUỐN 1 -  "Bệnh Viện Trả về Phật Pháp Cứu Sống" - Quang Tử tổng hợp và biên soạn.

Tổng hợp những câu chuyện có thật về sự vi diệu của Phật Pháp trong việc chữa bệnh, hóa giải oan gia trái chủ, hóa giải duyên âm, sám hối vong nhi, cảm hóa người thân...- Đồng thời tổng hợp các "nghi thức Cầu Siêu Oan Gia Trái Chủ"; "Nghi thức sám hối với vong nhi"; "Nghi thức phóng sinh" vv.... Đặc biệt có ích cho những ai mới tu tập và muốn củng cố niềm tin vào Phật Pháp.

2.2. CUỐN 2 - "Báo Ứng Hiện Đời" - Tập 1, 2,3,4,5,7  - Cư sĩ Quả Khanh - Người dịch: Ni sư Hạnh Đoan.

Tập hợp các câu chuyện báo ứng xảy ra trong thời hiện đại. Biết rõ nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật, những điều không may trong cuộc sống hiện tại; mối liên hệ nghiệp - duyên giữa kiếp này và tiền kiếp.... Từ đó biết cách hóa giải để chữa bệnh hoặc cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Phù hợp với những ai cần củng cố niềm tin vào quy luật Nhân - Quả. Tăng trưởng lòng tin với Phật Pháp.

2.3. CUỐN 3 - "Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám" - Sách là những bài phân tích nhân quả của cư sĩ Quả Khanh ở mức độ sâu hơn, dựa theo bộ Lương Hoàng Sám.

2.4. CUỐN 4 -  "Nhân Quả Báo Ứng - Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe" - Tịnh Tùng - Người dịch: Đạo Quang. - NXB Văn Nghệ. -Tổng hợp các câu chuyện có thật về nhân quả báo ứng. Bổ sung các kiến thức trong việc tu hành theo Phật Pháp, giải đáp một số thắc mắc của người mới bắt đầu tu hành.

2.5. CUỐN 5 - "Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng" - Lâm Khán Trị, người dịch: Thích Hoằng Chí.

🙏 CÁCH THỨC THỈNH SÁCH: Nhắn tin vào hộp tin nhắn Tên, Số điện thoại, Địa chỉ cho facebook Thiện Duyên 

(vui lòng vào trang cá nhân Thiện Duyên nhắn tin trực tiếp không thỉnh sách dưới phần bình luận bài viết)

🙏 LƯU Ý KHI THỈNH SÁCH: 

1. Quý Phật tử vui lòng THANH TOÁN TIỀN VẬN CHUYỂN  (Phí ship) cho đơn vị vận chuyển.

2. Phải thật sự quý trọng và muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp. Thỉnh sách về phải cất giữ cẩn thận, không thỉnh sách về xem cho vui rồi vứt linh tinh sẽ mang tội khinh nhờn, phỉ báng Kinh - Sách Phật Pháp. Là tội rất nặng, mong quý Phật tử lưu ý.

3. Số lượng sách tối đa: 5 quyển/người/lần. Nếu cần ấn tống số lượng lớn vui lòng inbox.

Rất hoan hỷ và tán thán việc thỉnh sách của quý vị.

❤❤❤

🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏

🙏 Mong rằng ngày càng nhiều người tin hiểu và thực hành theo Phật Pháp, cải ác tùng thiện, tăng trưởng duyên lành với Tam Bảo.

________________________________________

Những kiến thức cần biết khi tu hành theo Phật Pháp Quý Phật Tử vui lòng xem tại link sau: https://www.facebook.com/21-B%C3%A0i-H%E1%BB%8Dc-Then-Ch%E1%BB%91t-100788571857467🙏v