Dấu hiệu của việc đã chuyển nghiệp và có phước bấu


Còn người mà công đức họ dày, họ ước mơ cái nhà lầu, cái nhà lầu hiện ra liền, hiện ra là làm sao?

 

🪴 Hoàn cảnh ta bắt đầu mới thay đổi, nghiệp ta mới chuyển. Nghiệp mà bố thí, thương người giúp người đúng chỗ nó sẽ hiện ra một số quả. Ví dụ như có lúc nào đó ta thích một điều gì, khởi tâm bí mật trong đầu mình thôi, đừng cho ai biết, tự động điều đó tới liền - là bắt đầu quả báo của tâm bố thí, thương yêu nó chín muồi rồi. 

🪴 Nhưng đừng có ước mơ lớn quá vì phước ta còn nhỏ, nó chưa đủ để ta ước mơ một cái nhà lầu nó hiện ra một cái nhà lầu cho ta. Nhưng mà ta ước mơ cái gì vừa vừa nho nhỏ nó tới liền là cái phước bố thí đã chín rồi. Còn người mà công đức họ dày, họ ước mơ cái nhà lầu, cái nhà lầu hiện ra liền, hiện ra là làm sao? Nó không phải hô phép hiện ra mà tự nhiên nhân duyên nó kéo ào ào tới để ta mua vật liệu rồi mua đất xây nhà ào ào lên trong vài tháng có liền, là người mà phước họ dày. 

🪴 Còn ta chưa tới đó nhưng mà ta ước mơ cái gì có cái đó, những cái vừa vừa, ví dụ chiếc xe mình vừa hư, mình nói: Phải có chiếc xe mới đi, vài tuần sau tự nhiên có liền. Mới nghĩ trong đầu, chưa hề than với ai một câu là có liền, nghĩa là ta đã bắt đầu chuyển được cái nghiệp của mình, ta có phước để chuyển được nghiệp của mình. 

🌟 CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN NGHIỆP 

♥️ • Thứ nhất là biết lỗi mình, biết cái nhược điểm của mình, cái sai của mình nằm ở chỗ nào, là cái thứ nhất. 

♥️ • Cái thứ hai là đem cái lỗi đó ra mà quan sát, phân tích và đúc kết. Tự kỷ ám thị điều ngược lại, ví dụ mình keo kiệt thì mình tự nói với mình TÔI LÀ NGƯỜI CHO ĐI HÀO SẢNG VÀ LÀ NGƯỜI ĐÓN NHẬN TUYỆT VỜI. 

✨ Mình hay nóng giận thì mình sẽ nhận ra cái sai của mình là cố chấp, thiếu cách nhìn nhận vấn đề đa chiều  và tự nói mỗi ngày:  TÔI YÊU THƯƠNG, THẤU HIỂU, TÔI CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT. 

✨ Hoặc mình thấy ai giỏi mình ganh tỵ, mình phải hiểu là mình đang đố kỵ và nói: 

"Xin tâm con sung sướng.
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được." 

✨ Cứ như vậy, thì đó là cái thứ hai là sửa sai bằng các lời nói tích cực. 

♥️ • Thứ ba là bắt đầu tới hành động, là ta ban phát rộng rãi, ta thương yêu, giúp đỡ, ta hoan hỉ, ủng hộ, hỗ trợ… đó là tới hành động. 

(Hiểu được cái sai. Chấp nhận cái sai. Thay đổi suy nghĩ. Chỉnh sửa ý nghĩ và lời nói. Hành động như điều mình nghĩ) 

♥️ • Sau khi tới hành động rồi tùy thời gian có khi ta 3 năm, có khi 5 năm, có người 10 năm, có người 20 năm bắt đầu mới tới cái thứ tư là ta thấy hoàn cảnh chung quanh ta thay đổi. 

✨ Tâm ta đã thay đổi trước đó cả 5 năm rồi nhưng 5 năm sau bắt đầu hoàn cảnh mới thay đổi: Tự nhiên thấy con người đến với ta tốt hơn, mọi thứ đến với ta thuận lợi hơn. Nhưng mà may mắn, niềm vui đến với ta mà ta hưởng ta sẽ hết. Ta phải làm sao mà cái gì may mắn đến với ta là ta đem cho lại người khác một phần, giống như có lúa rồi đừng ăn hết mà phải đem gieo lại. Giống như trúng số thì ông bà hay nói phải đem đi từ thiện một phần. Đó là lý do! 

🌿 Mong ai đang gặp khó khăn, vững tin sống tốt. Chỉ cần tâm ta sáng. Trời xanh tự có an bài. 

🌿Hãy tin vào sự sắp xếp tuyệt vời của vũ trụ. Luật gieo nhân nào gặt quả đó luôn tồn tại dù ta tin hay không. 

🌿 Giống như gà gáy thì mặt trời mọc nhưng gà không gáy mặt trời vẫn mọc. Mặt trời mọc hay không, không phải do tiếng gáy. Đó là quy luật của tạo hoá. 

♥ Đã là quy luật thì không ai thay đổi được. 

♥ Học cách chấp nhận là một loại năng lực. 

♥ Thấu hiểu và chuyển hóa tâm tính là nỗ lực của một hành trình dài. 

----------------------------------------