Có phải nghiệp do tâm ta tạo ra

Này Ta-kiệt-la và các đệ tử, vì tâm con người và các chúng sanh suy nghĩ khác nhau nên họ tạo nghiệp hoàn toàn khác nhau, từ đó trôi lăn trong các cõi sống

Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở tại Long cung là Ta-kiệt-la. Có mặt với Phật, còn có tám ngàn Tỳ-kheo xuất chúng và ba mươi hai ngàn đại Bồ-tát. Tại Hội chúng này, đức Phật đã dạy về tâm tạo nghiệp và mười nghiệp thiện tuần tự như sau:

Này Ta-kiệt-la và các đệ tử, vì tâm con người và các chúng sanh suy nghĩ khác nhau nên họ tạo nghiệp hoàn toàn khác nhau, từ đó trôi lăn trong các cõi sống. Hãy hình dung xem, hình thù, màu sắc của các chúng sanh ở sông, hồ, biển hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này là do chúng sanh tạo nghiệp thiện, ác từ thân, miệng, ý... chiêu lấy quả báo.

Tâm không hình thù, không nhìn thấy được. Tâm tà tưởng vọng là sự giả dối, duyên huyễn tạo thành, không có chủ nhân, không có cái ta, không có sở hữu tùy thuộc vào ta. Biểu hiện của nghiệp vốn không giống nhau, tính chất của nghiệp thì có thiện, ác. Người tạo ra nghiệp do các điều kiện, bản chất của nghiệp không có định mệnh, số phận an bày.

Người trí hiểu rõ đặc tính của nghiệp nên gắng tu thiện, chuyển hóa thân tâm; nhờ tu tập này, thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức đều được đoan chánh. Mười hai hành xứ gồm sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý) và sáu đối tượng (hình thái, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và vật hình dung) đều được đoan chánh. Sáu loại nhận thức phát sanh ra từ mười hai hành xứ đều trong chánh niệm. Ai tiếp xúc với người tu thiện nghiệp đều rất vui thích, hân hoan, không chán.

Này các đệ tử, thân của các Phật từ trăm ngàn ức phước đức sinh ra. Tướng vẻ trang nghiêm, hào quang sáng rực, trí tuệ chiếu soi; dù vô lượng vị Tự Tại Phạm Vương cũng không sánh bằng. Ai chiêm ngưỡng Phật, mắt không chói lòa, tâm được bình an. Thân của Bồ-tát trang nghiêm như Phật, đều do phước đức nghiệp thiện mà sanh. Thế giới con người, tám bộ trời rồng, các loài dưới nước, trên không, dưới đất... thân hình đẹp xấu, hình thù lớn nhỏ, hạnh phúc khổ đau... đều do các nghiệp thiện, ác tạo ra từ thân, miệng, ý. Nghiệp tạo thế nào, quả báo thế nấy, không có sai lệch.

Này các đệ tử, hãy tin nhân quả, sống với nhân quả và dạy mọi người hiểu sâu nhân quả, tránh các nghiệp ác, tu tập nghiệp thiện. Khi có chánh kiến về chuỗi nhân quả, con người không còn rơi vào tà kiến: Chết rồi là hết, định mệnh thường hằng. Đối với ruộng phước từ ba ngôi báu, hãy nên cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Nhờ nhân tốt này, được mọi người quý.

Này các đệ tử, các bậc Bồ-tát do tinh tấn tu một pháp đặc biệt mà dứt khổ não trong các đường ác. Đó là ngày đêm, trong từng tích tắc, quán sát pháp lành; làm cho thiện pháp tăng trưởng, phát triển; không để hào tơ bất thiện xen vào. Khi trồng trọn vẹn các hạt giống thiện tức thời là lúc tất cả gốc ác đã được chuyển hóa. Thường xuyên thân cận các Phật và Bồ-tát cùng các bậc Thánh.

Này các đệ tử, thiện pháp vốn là nhân của cõi người và các cõi trời, là giống bồ-đề của A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác và Độc giác Phật, là nhân dẫn đến giác ngộ vô thượng. Tất cả quả giác, hạnh phúc, an lành đều nương tựa vào pháp lành mà được.

Này các đệ tử, có mười điều lành làm nhân căn bản của phước và đức, trí tuệ, giải thoát. Ba thiện về thân là không sát sanh, trộm cắp, ngoại tình. Bốn thiện về miệng là không nói dối, không lời chia rẽ, không lời độc ác, không lời vô ích. Ba thiện về ý là không tham ái, sân hận, si mê. Nay ta lần lượt phân tích lợi ích của mười nghiệp thiện.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT__()__

Nguồn: Ngọc Tử.

Mẹ già rồi xin hãy bảo dung mẹ nhiều hơn

Mẹ giá rồi xin hãy bao dung mẹ như cách mẹ đã thương chúng ta và kiên trì tập chúng ta đi lúc cón bé, hay đút từng muỗn cháo khi ta mới biết ăn dậm

Từ hành dã dối kết quả ra sao

Người họ Đinh, ăn chay rất tinh nghiêm, cần cù tận tụy, trải qua thời gian 30 năm, không dám bỏ sót một ngày. Đôi khi vì công việc gì đó phải ra ngoài, nhưng nếu không mua được thức ăn chay thì thà chịu đói chứ quyết không ăn mặn

Bạn có từng hỏi học theo lời Phật dạy để làm gì chưa

Nếu bạn là một người học hiểu Giáo Lý Phật. Khi bạn thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết về luật nhân quả. Tôi chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu ác, hại người giết vật nữa

[ Chuyện nhân quả ] mối hận truyền kiếp của 303 vòng hồn

Cùng xem mẫu chuyện xem tại sao và nhân quả gì nhé

[Chuyện Nhân Quả] Lời nguyền của chó bạn có tin không?

Một phóng viên ở miền Trung đã gửi cho tôi si ri ảnh vô cùng rùng rợn về vấn nạn này. Tôi rùng mình khi thấy người ta đập ch.ế...t hai tay cẩu tặc, mau me be bét... họ tột sạch quần áo, rồi vứt hai cái xác đó bên cạnh ba con chó cũng đã chết queo

Các kinh tạng mô tả về Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào?

Hôm nay tôi lại chia sẻ về những Pháp đã được học liên quan đến một vị Thánh, và tôi cho rằng: theo như Pháp mà tôi được học thì nương nhờ về vị ấy là điều phải làm, mong quý đạo hữu hoan hỷ cho ạ

Đức phật mẫu và chú dạ là Ni trong lời kệ của đức phật

Đức Tôn Thắng Phật Mẫu còn gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu. Thời Phật tại thế, vua Thiện Trụ nằm mộng thấy có điềm báo sắp chết, khi chết đi sẽ bị đọa vào cõi súc sinh làm chó và lợn tới 7 kiếp