Cách hồi hướng để chuyển đổi nghiệp xấu


Hồi hướng công đức là việc hướng công đức tu hành hay những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm được đến một mục tiêu nào đó của chính mình, hoặc cho một chúng sinh nào khác.

🍂CÁCH HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC ĐỂ CHUYỂN ĐỔI NGHIỆP XẤU

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu hồi hướng công đức là gì ?

Hồi hướng công đức là việc hướng công đức tu hành hay những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm được đến một mục tiêu nào đó của chính mình, hoặc cho một chúng sinh nào khác.

Nếu việc hồi hướng cho chính mình, nhắm đến một mục tiêu cao thượng hơn, thì ở đây chúng ta thấy rằng công đức tu hành đã có sự định hướng, vạch lối đi một cách rõ ràng, làm nhân để chúng ta tiến bước trong những kiếp tới, theo mục tiêu mà chúng ta đã nhắm đến khi hồi hướng.

Nếu việc hướng công đức tu hành của mình đến một chúng sinh nào khác bên ngoài, thì ở đây chúng ta có thể tạm hiểu đó là một sự ban tặng công đức tu, tuy nhiên lượng công đức mà người được nhận sẽ không có nhiều lắm.

Như trong kinh Địa Tạng có dạy :

Nếu người sống làm một công đức, ví dụ như cúng dường Tam Bảo, sau đó đem công đức này hồi hướng cho người thân đã mất, thì trong 7 phần công đức, người mất chỉ nhận được một phần, còn lại 6 phần thuộc về người còn sống.

Vì vậy tốt nhất là chúng ta nên giúp người thân của mình tạo những việc phước ngay lúc họ đang còn sống, chứ để sau khi mất rồi chúng ta làm rồi hồi hướng thì công đức họ nhận sẽ không có được bao nhiêu.

Ở bài viết này thì tôi không có đề cập sâu về vấn đề này, tôi chỉ nêu lên cách thức hồi hướng để giúp quý vị có thể chuyển hóa được những nghiệp xấu, kinh nghiệm này tôi đã thực hành và thấy rất hiệu quả, nên muốn chia sẻ lại cho quý vị cùng thực hiện :

Mỗi ngày, nếu chúng ta có làm được việc tốt gì, hoặc là sau thời khóa công phu tu hành ( tụng kinh, trì chú, ngồi thiền hay niệm Phật, lạy Phật...), kết thúc thời khóa quý vị chắp tay hồi hướng như sau :

( Xem coi bản thân mình có những tính xấu gì, nghiệp xấu gì mà khó chuyển hóa )

1. Nếu mình là người có thói quen hay nói xấu người khác, thì sẽ hồi hướng như sau :

Con nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, những chúng sinh mà hay có thói quen nói xấu người khác, mong rằng sẽ nương nhờ công đức này mà không còn nói xấu người khác nữa.

2. Nếu mình có cái nghiệp là hay thích sát sinh, thì sẽ hồi hướng như sau :

Con nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, những chúng sinh mà còn nghiệp hung hăng, hiếu sát, sẽ thay đổi tâm tính, trở nên hiền hoà từ bi và từ bỏ việc sát sinh.

3. Nếu mình có cái nghiệp là nặng về dâm dục, thì sẽ hồi hướng như sau :

Con nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, những chúng sinh nào mà còn đang nặng về tình ái tình dục, thì tâm tính sẽ thay đổi trở nên nhẹ về tình ái, tình dục, hướng đến một nội tâm thanh tịnh diệt dục.

4. Nếu mình có cái nghiệp nặng về tâm ích kỷ keo kiệt bủn xỉn, thì chúng ta sẽ hồi hướng như sau :

Con nguyện đem công đức tu hành này hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, những chúng sinh mà đang còn tâm keo kiệt bủn xỉn ích kỷ hẹp hòi, sẽ mở rộng tấm lòng thường thích cho đi, thích bố thí, thích ban tặng, một cách vô tư mà không có chấp công.

.........

Tương tự với những nghiệp xấu ác khác, quý vị cũng sẽ hồi hướng như vậy.

Khi chúng ta hồi hướng và muốn người khác có được những điều tốt đẹp, thì tâm tính của chúng ta sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp, chúng ta sẽ có được những thứ mà mình mong muốn cho người được. Đây là một nguyên tắc trong nhân quả hết sức quan trọng.

Sau khi biết được bí quyết này rồi, quý vị hãy thử thực hành đi sẽ thấy rất hiệu quả. Chúc các vị thành công trong việc chuyển hóa những tâm niệm xấu hay nghiệp xấu ác của mình.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Sưu tầm.