Bạn hiều gì về đại trí văn thù sư lợi?


Là vị Bồ Tát tiêu biểu cho Trí Tuệ, Bồ Tát Văn Thù thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen.

 Trên tay phải của Ngài, dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa -một biểu tượng đặc thù của Bồ Tát Văn Thù để phân biệt với các vị Bồ Tát khác- mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của Bồ Tát đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã- trong tư thế như đang ôm ấp vào giữa trái tim mình suối nguồn và biểu trưng của tỉnh thức, giác ngộ. Chính vì tính cách biểu trưng này mà những nhân vật kiệt xuất về mặt trí tuệ trong lịch sử Phật giáo thế giới, cụ thể như Bồ Tát Long Thọ và đặc biệt là Phật giáo Mật Tông Tây Tạng.

CHÂN NGÔN : ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔
Oṃ A Ra Pa Tsa Na Dhīḥ
oṃ a ra pa ca na dhīḥ

https://youtu.be/Lz_Mp6GVQds

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

Nguồn bài viết: https://www.thoidaitamlinh.top/2020/11/than-chu-van-thu-su-loi-bo-tat-khai-mo-tri-tueom-ah-ra-pa-tsa-na-dhi.html