Bạn có từng hỏi học theo lời Phật dạy để làm gì chưa


Nếu bạn là một người học hiểu Giáo Lý Phật. Khi bạn thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết về luật nhân quả. Tôi chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu ác, hại người giết vật nữa

🌸 Học Phật để cho chúng ta hiểu biết về nhân quả Tội Phước để làm lành lánh ác.

Học Phật để cho chúng ta Giác Ngộ "Đời là vô thường", "là khổ", là "vô ngã".

🌸 Nếu bạn là một người học hiểu Giáo Lý Phật. Khi bạn thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết về luật nhân quả. Tôi chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu ác, hại người giết vật nữa.
Khi bạn thật sự chán ngán cõi thế gian này, một lòng muốn sanh về với Tây phương cực lạc, về với cõi Phật an vui, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bạn sẽ hiểu và thương những người cực ác và những người hay làm các việc ác.

🌸 Vì Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, những người họ đang lầm lạc, họ còn vô minh, họ còn chấp cái thân này là thật, họ còn gây tội ,tạo nghiệp chướng sâu dày... Hàng ngày không biết họ đã nói bao nhiêu chuyện của người khác, ăn bao nhiêu là thịt chúng sanh, giết hại bao nhiêu loài vật, lại thêm các tội trộm cắp, tà dâm, đâm thọc, thị phi, lừa gạt, chiếm đoạt của người khác để làm của riêng cho mình. Họ đâu biết rằng mỗi ngày như vậy họ đã vô tình tạo nghiệp rất nặng nề, thật là đáng tiếc cho một kiếp làm người. Rồi phải chịu khổ bị đoạ vào địa ngục, chịu những nỗi đau thống khổ và không biết bao giờ mới trở lại được thân người.

🌸  Nhân quả nó luôn xoay chuyển không ngừng, bạn từng gieo nhân gì đủ duyên hợp lại nó sẽ trổ ra quả mà chính bạn phải là người nhận lấy quả đó. Đó cũng là một phần trách nhiệm của bạn, về những việc làm của bạn. Bạn phải gánh lấy những gì mà bạn đã từng cho, từng làm với người khác. Dù là việc làm tốt hay xấu, đủ duyên đủ thời điểm đúng thời khắc, nó sẽ giống như tự nhiên với bạn như cách mà bạn đã từng đối với người khác. Nhưng đó cũng không phải là tự nhiên mà mọi chuyện xảy ra với bạn, đó còn là sự vận hành của cỗ máy luật nhân quả. Nó đều tương ưng theo trình tự mà đến với bạn, với những gì bạn làm gieo tạo trong cuộc sống hàng ngày của mình .

Hãy nhớ điều này:

🙏  Nghiệp hay phước là do chính chúng ta đã từng gây tạo, và khi đã đủ nhân duyên thì ta phải nhận lấy những thành quả đó.

Xin thường niệm: OM MANI PADME HUM 🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️

Nguồn (st)