Cách cấu hình các tài khoản email doanh nghiệp trongl outlook


Bai viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cấu hình nhận và gửi mail với tên miền là doanh nghiệp trong outlook

I. Yêu cầu:

 • Máy tính đã cài đặt sẳn Outlook.
 • Có kết nối internet. Đảm bảo kết nối được đến server mail (kiểm tra bằng lệnh ping).
 • Kiểm tra, đảm bảo máy tính có đủ không gian ổ đĩa để lưu trữ email.
 • Chuẩn bị thông tin tài khoản email và password sẳn có.

II. Cấu hình cụ thể:

 1. Bước 1:
  • Mở ứng dụng Outlook.
  • Nếu lần đầu sử dụng ứng dụng, Outlook sẽ hiển thị giao diện chào mừng.
   • Chọn Next để tiếp tục.
   • Ở giao diện Outlook Account Setup chọn No, nhấn Next để tiếp tục.
   • Tick vào ô Use Outlook without an email account và nhấn Finish để  mở ứng dụng Outlook.
   • Trong giao diện First things first, chọn Ask me later và nhấn Accept.
 2. Bước 2: thêm account email
  • Trong giao diện làm việc của Outlook, chọn menu FILE, thẻ Info, chọn Account Setting… như hình dưới.
  • Trong giao diện Account Settings, chọn thẻ E-mail, tiếp tục nhấn chọn biểu tượng New .
  • Trong giao diện Add Acount, chọn Manual setup or additional server types, nhấn Next để tiếp tục.
  • Chọn POP or IMAP, nhấn Next để tiếp tục.
  • Trong giao diện POP and IMAP Account Settings, nhập các thông tin bao gồm:
   • Your Name – Tên của Account.
   • Email Address – địa chỉ email tương ứng.
   • Account type – chọn IMAP (có thể chọn POP3 tùy nhu cầu).
   • Nhập địa chỉ mail server bằng domain name ở Incoming mail server và Outgoing mail server (SMTP).
   • Nhập thông tin user (địa chỉ email) và mật khẩu vào User Name và Password tương ứng.
   • Thanh kéo Mail to keep offline, chọn All để đồng bộ toàn bộ email xuống máy tính cá nhân.
   • Tick vào ô Remember password.
   • Nhấn chọn More Setting … 
   •  Trong giao diện Internet E-mail Settings, chon thẻ Outgoing Server, tick chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication như hình dưới.
   • Mở thẻ Advanced để kiểm tra chi tiết cấu hình port kết nối, với domain mail không sử dụng xác thực SSL, chọn giá trị None ở cả Incoming và Outgoing.
   • Nhấn OK để lưu lại cấu hình.
   • Trong của sổ Add Account, nhấn chọn Next để tiếp tục.
  • Tại đây, Outlook sẽ thực hiện tiến trình kiểm tra lại kết nối theo thông tin đã thiết lập. Khi quá trình kiểm tra hoàn thành, đảm bảo hàng trạng thái (Status) hiển thị Completed như hình.
  • Nhấn Close, tiếp tục Finish để hoàn thành. 
  • Sau khi hoàn thành việc cấu hình, tài khoản email sẽ hiển thị trong danh sách ở giao diện Account Setting.
  • Ở đây, Quý khách có thể chọn Account, sau đó nhấn Repair… để điều chỉnh lại cấu hình. Nhấn Close để quay trở lại giao diện làm việc của Outlook.
 3. Bước 3: tiến hành gửi thử email để kiểm tra cấu hình lần cuối.