Bất động sản nông nghiệp là gì


Hầu hết các dự án xây dựng của nhà nước đều sử dụng loại đất nông nghiệp.

 

Có thể dễ dàng nhận thấy sự phát triển của bất động sản nông nghiệp và giá trị kinh tế mà nó đem lại cho chúng ta. Vậy hãy cùng Defarm tìm hiểu cụ thể hơn về định nghĩa bất động sản nông nghiêp để tránh nhầm lẫn trong quá trình đầu tư dự án.

Theo pháp luật Việt Nam, bất động sản nông nghiệp là môt loại hình bất đông sản được tích tụ ruộng đất có qui mô lớn để đầu tư, sản xuất – kinh doanh nông nghiêp phục vụ trong lĩnh vực nông nghiêp, dựa trên yếu tố nông nghiêp với công nghệ cao, cung cấp nông sản, chế biến, xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệhiện đại đảm bảo yếu tố môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Bất động sản nông nghiệp hiện nay có thể hiểu theo cách đơn giản nhất là bất động sản được vận hành, khai thác các lợi ích có được từ đất đai sau quá trình đầu tư và xây dựng dựa trên các yếu tố nông nghiệp để phát triển kinh tế..

Theo qui định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vậtt khác được pháp luật cho phép;

Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.”

Bất động sản nông nghiệp là phần bất động sản được chỉ định hoặc được phép thực hiện hoạt động nông nghiệp. Từ đó có thể nhận định về thị trường bất động sản nông nghiệp hạn chế rủi ro khi đầu tư.