Những biểu hiện của người có tâm thánh thiện là gì?


Những biểu hiện của người có tâm thánh thiện là gì?

BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ TÂM THÁNH THIỆN:

1. Sống trong giản dị không hưởng thụ, thích tu hành (tìm lỗi mình, sám hối, sửa lỗi, ...), có hiếu với cha mẹ, đối xử tốt với mọi người, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn, sống công bằng, công minh, chính trực, bình đẳng với mọi người.
2. Tôn Kính người tài đức, tôn kính Phật, Pháp ,Tăng, trân quý và hướng tới lối sống cao thượng 
3. Tâm từ bi rộng mở, thấy ai cũng thương, thương cả muôn  loài, không có tâm hại người, hại vật...
4. Hay giúp đỡ người, cứu vật, không sát sinh.
5. Không tham, không sân giận, không si mê, không ghen ghét, hơn thua đố kỵ, hay nhường nhịn, không nói xấu người...
6. Có tiền chỉ nghĩ đến làm phước giúp người, giúp đời, tận tụy với đời, không chấp công.
Cả đời người sống thiện, làm lợi cho đời, sau khi bỏ thân sẽ sinh thiên.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nguồn:Sưu tầm