Đức phật mẫu và chú dạ là Ni trong lời kệ của đức phật

Đức Tôn Thắng Phật Mẫu còn gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu. Thời Phật tại thế, vua Thiện Trụ nằm mộng thấy có điềm báo sắp chết, khi chết đi sẽ bị đọa vào cõi súc sinh làm chó và lợn tới 7 kiếp

Đức Tôn Thắng Phật Mẫu còn gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu. Thời Phật tại thế, vua Thiện Trụ nằm mộng thấy có điềm báo sắp chết, khi chết đi sẽ bị đọa vào cõi súc sinh làm chó và lợn tới 7 kiếp, tiếp theo đó sẽ vào địa ngục Vô Gián. Đức vua bèn cầu cứu vua Đế Thích, Đế Thích liền dẫn đến gặp Phật. Đỉnh kế của Phật phóng hào quang tuyên thuyết Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni, vua Thiện Trụ trì tụng chân ngôn Đà La Ni liền trong 6 ngày, cuối cùng đã rũ sạch được ác thú nghiệp chướng trong nhiều đời.

Theo lời Phật dạy: những ai trì niệm, lễ bái, cúng dàng, đỉnh lễ, vi nhiễu Đức Tôn Thắng Phật Mẫu thì công đức của Ngài có khả năng diệt tội, kéo dài tuổi thọ, miễn trừ tai họa khỏi đọa vào các cõi ác. Theo truyền thống Kim Cương thừa thì Tôn Thắng Phật Mẫu là một trong 3 vị Bản tôn: Phật Trường Thọ, Bạch Độ Mẫu và Tôn Thắng Phật Mẫu chủ về việc ban gia trì cho chúng sinh trường thọ. Tổng hợp các kinh của các dòng trong truyền thống Kim Cương thừa có tới 45 lợi ích công đức từ pháp tu này. Điều này cho thấy đây là viên ngọc quý báu truyền đời, làm tăng trưởng các sự nghiệp thế gian, tích lũy công đức không thể nghĩ bàn.

Đức Tôn Thắng Phật Mẫu thân màu trắng, 8 tay, 3 mặt, mặt chính diện màu trắng, bên phải màu vàng, bên trái màu xanh nét mặt phẫn nộ. Trên mỗi mặt đều có 3 mắt tịch tĩnh trang nghiêm. Bốn tay bên phải: tay thứ nhất cầm chày yết ma trước mặt, tay thứ hai cầm hoa sen, trên hoa sen là Phật A Di Đà, tay thứ 3 cầm mũi tên, tay thứ 4 kết ấn Thắng thí. Bốn tay bên trái: tay thứ nhất kết ấn Kỳ khắc giữ dây quyến sách, tay thứ hai cầm cung, tay thứ ba kết ấn Thí y, tay thứ tư kết ấn thiền định nâng bảo bình chứa cam lồ. Hai chân kết già Kim cương tọa. Tất cả đều có ngọc ngà trang sức, gấm vóc tua lụa trang nghiêm.

Thiên cúng là phương pháp cúng dàng lên Bản tôn, trong đó mỗi vật lễ phẩm phải có 1.000 đơn vị. Nói chung, khi an trú ban thờ Tôn Thắng Phật Mẫu thường dâng cúng 1.000 bông hoa, 1.000 nén hương, 1.000 ngọn đèn, trì tụng 1.000 biến Đà La Ni, đi nhiễu xung quanh đàn tràng 1.000 vòng. Khi Đại đàn cúng rộng lớn hơn còn thêm 1.000 chiếc lọng, 1.000 tràng phan…. Việc trì tụng 1.000 biến Đà La Ni thì có khác, không phải một người thực hiện trong một thời có thể hoàn thiện được, mà tính theo tổng số biến của nhiều người trì tụng chân ngôn Mật chú. Nếu 10 người tu trì thì mỗi người trì 100 biến sẽ được tổng số 1.000 biến. Nhiễu đàn cũng vậy, số người nhiễu đàn càng đông thì số vòng của một người càng ít đi mà công đức lại nhiều hơn. Đây là phương pháp hành trì cho nhiều người cùng tu và là phương pháp cầu nguyện cúng dường cầu nguyện cho mọi chúng sinh trở về Bản tính vô sinh bất diện, thường trụ diệu minh.

~St

Mẹ già rồi xin hãy bảo dung mẹ nhiều hơn

Mẹ giá rồi xin hãy bao dung mẹ như cách mẹ đã thương chúng ta và kiên trì tập chúng ta đi lúc cón bé, hay đút từng muỗn cháo khi ta mới biết ăn dậm

Từ hành dã dối kết quả ra sao

Người họ Đinh, ăn chay rất tinh nghiêm, cần cù tận tụy, trải qua thời gian 30 năm, không dám bỏ sót một ngày. Đôi khi vì công việc gì đó phải ra ngoài, nhưng nếu không mua được thức ăn chay thì thà chịu đói chứ quyết không ăn mặn

Bạn có từng hỏi học theo lời Phật dạy để làm gì chưa

Nếu bạn là một người học hiểu Giáo Lý Phật. Khi bạn thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết về luật nhân quả. Tôi chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu ác, hại người giết vật nữa

[ Chuyện nhân quả ] mối hận truyền kiếp của 303 vòng hồn

Cùng xem mẫu chuyện xem tại sao và nhân quả gì nhé

[Chuyện Nhân Quả] Lời nguyền của chó bạn có tin không?

Một phóng viên ở miền Trung đã gửi cho tôi si ri ảnh vô cùng rùng rợn về vấn nạn này. Tôi rùng mình khi thấy người ta đập ch.ế...t hai tay cẩu tặc, mau me be bét... họ tột sạch quần áo, rồi vứt hai cái xác đó bên cạnh ba con chó cũng đã chết queo

Các kinh tạng mô tả về Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào?

Hôm nay tôi lại chia sẻ về những Pháp đã được học liên quan đến một vị Thánh, và tôi cho rằng: theo như Pháp mà tôi được học thì nương nhờ về vị ấy là điều phải làm, mong quý đạo hữu hoan hỷ cho ạ