Bạn có từng hỏi học theo lời Phật dạy để làm gì chưa

Nếu bạn là một người học hiểu Giáo Lý Phật. Khi bạn thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết về luật nhân quả. Tôi chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu ác, hại người giết vật nữa

🌸 Học Phật để cho chúng ta hiểu biết về nhân quả Tội Phước để làm lành lánh ác.

Học Phật để cho chúng ta Giác Ngộ "Đời là vô thường", "là khổ", là "vô ngã".

🌸 Nếu bạn là một người học hiểu Giáo Lý Phật. Khi bạn thật sự giác ngộ, thật sự hiểu biết về luật nhân quả. Tôi chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu ác, hại người giết vật nữa.
Khi bạn thật sự chán ngán cõi thế gian này, một lòng muốn sanh về với Tây phương cực lạc, về với cõi Phật an vui, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Bạn sẽ hiểu và thương những người cực ác và những người hay làm các việc ác.

🌸 Vì Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, những người họ đang lầm lạc, họ còn vô minh, họ còn chấp cái thân này là thật, họ còn gây tội ,tạo nghiệp chướng sâu dày... Hàng ngày không biết họ đã nói bao nhiêu chuyện của người khác, ăn bao nhiêu là thịt chúng sanh, giết hại bao nhiêu loài vật, lại thêm các tội trộm cắp, tà dâm, đâm thọc, thị phi, lừa gạt, chiếm đoạt của người khác để làm của riêng cho mình. Họ đâu biết rằng mỗi ngày như vậy họ đã vô tình tạo nghiệp rất nặng nề, thật là đáng tiếc cho một kiếp làm người. Rồi phải chịu khổ bị đoạ vào địa ngục, chịu những nỗi đau thống khổ và không biết bao giờ mới trở lại được thân người.

🌸  Nhân quả nó luôn xoay chuyển không ngừng, bạn từng gieo nhân gì đủ duyên hợp lại nó sẽ trổ ra quả mà chính bạn phải là người nhận lấy quả đó. Đó cũng là một phần trách nhiệm của bạn, về những việc làm của bạn. Bạn phải gánh lấy những gì mà bạn đã từng cho, từng làm với người khác. Dù là việc làm tốt hay xấu, đủ duyên đủ thời điểm đúng thời khắc, nó sẽ giống như tự nhiên với bạn như cách mà bạn đã từng đối với người khác. Nhưng đó cũng không phải là tự nhiên mà mọi chuyện xảy ra với bạn, đó còn là sự vận hành của cỗ máy luật nhân quả. Nó đều tương ưng theo trình tự mà đến với bạn, với những gì bạn làm gieo tạo trong cuộc sống hàng ngày của mình .

Hãy nhớ điều này:

🙏  Nghiệp hay phước là do chính chúng ta đã từng gây tạo, và khi đã đủ nhân duyên thì ta phải nhận lấy những thành quả đó.

Xin thường niệm: OM MANI PADME HUM 🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️

Nguồn (st)

Mẹ già rồi xin hãy bảo dung mẹ nhiều hơn

Mẹ giá rồi xin hãy bao dung mẹ như cách mẹ đã thương chúng ta và kiên trì tập chúng ta đi lúc cón bé, hay đút từng muỗn cháo khi ta mới biết ăn dậm

Từ hành dã dối kết quả ra sao

Người họ Đinh, ăn chay rất tinh nghiêm, cần cù tận tụy, trải qua thời gian 30 năm, không dám bỏ sót một ngày. Đôi khi vì công việc gì đó phải ra ngoài, nhưng nếu không mua được thức ăn chay thì thà chịu đói chứ quyết không ăn mặn

[ Chuyện nhân quả ] mối hận truyền kiếp của 303 vòng hồn

Cùng xem mẫu chuyện xem tại sao và nhân quả gì nhé

[Chuyện Nhân Quả] Lời nguyền của chó bạn có tin không?

Một phóng viên ở miền Trung đã gửi cho tôi si ri ảnh vô cùng rùng rợn về vấn nạn này. Tôi rùng mình khi thấy người ta đập ch.ế...t hai tay cẩu tặc, mau me be bét... họ tột sạch quần áo, rồi vứt hai cái xác đó bên cạnh ba con chó cũng đã chết queo

Các kinh tạng mô tả về Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào?

Hôm nay tôi lại chia sẻ về những Pháp đã được học liên quan đến một vị Thánh, và tôi cho rằng: theo như Pháp mà tôi được học thì nương nhờ về vị ấy là điều phải làm, mong quý đạo hữu hoan hỷ cho ạ

Đức phật mẫu và chú dạ là Ni trong lời kệ của đức phật

Đức Tôn Thắng Phật Mẫu còn gọi là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu. Thời Phật tại thế, vua Thiện Trụ nằm mộng thấy có điềm báo sắp chết, khi chết đi sẽ bị đọa vào cõi súc sinh làm chó và lợn tới 7 kiếp